Věda, výzkum a inovace patří k programovým prioritám nové vlády

pondělí, 10. ledna 2022

V pátek 7. ledna zveřejnila vláda České republiky své programové prohlášení. Oproti předchozím obdobím zde má svou samostatnou kapitolu oblast vědy a výzkumu, která se řadí k jednoznačným prioritám této vlády.

Vládní prohlášení pro oblast Vědy, výzkumu a inovací stojí na pěti pilířích, které se soustřeďují na témata Moderního, koordinovaného a transparentního systému řízení, Lidských zdrojů, Financování výzkumu, vývoje a inovací, Transferu technologií a Publicity vědy a výzkumu.

Celý text Programového prohlášení vlády České republiky za oblast vědy, výzkumu a inovací.

Celý článek.

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, tiskové sdělení Sekce pro vědu, výzkum a inovace