Veletrh Věda Výzkum Inovace 2016

středa, 27. ledna 2016

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2016 se uskuteční 9. - 11. března 2016 v Brně.

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvoření nové interdisciplinární platformy propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především vysoké školy, inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavedení inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.


Veletrhu Věda Výzkum Inovace udělilo záštitu:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více informací naleznete na www.vvvi.cz nebo na telefonním čísle +420 575 570 652 nebo +420 605 035 647.