VI. Výzva programuTechnologie pro začínající podniky vyhlášena

čtvrtek, 11. ledna 2018

Výzva umožní malým podnikatelům další úspěšný rozvoj prostřednictvím pořízení moderních strojů a vybavení. Typický projekt programu Technologie pro začínající podnikatele je zaměřen na pořízení moderních strojů a zařízení. Jedná se o například o pořízení různých typů strojů pro drobnou výrobu, zařízení na výrobu piva do malých pivovarů, strojního vybavení pro výrobu pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, apod.

Hlavním cílem VI. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 12. 2017 (10:00:00 hod.) do 12. 2. 2018 (10:00:00 hod.). Více informací.