Vláda schválila rozpočet na vědu pro rok 2018

pátek, 26. května 2017

1000x1000-1495786572-money-1632055-640

Vláda na svém zasedání v pondělí 22. května 2017 schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020. Materiál v dubnu projednala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vládě ho dnes předložil místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Pro rok 2018 plánovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 36 miliard korun, což je navýšení o 1 miliardu oproti původně schválenému střednědobému výhledu.

„Vládou schválený návrh rozpočtu je součástí naší strategie finanční stabilizace a rozvoje systému vědy a výzkumu, strategie posilování podpory aplikovaného výzkumu a zároveň reaguje na očekávaný prudký pokles financí z evropských fondů po roce 2020. Chceme také stimulovat další pozitivní nárůst soukromých výdajů do vědy a výzkumu. Návrh považuji rovněž za rozumný kompromis směrem k Ministerstvu financí,“ řekl k dnešnímu jednání vicepremiér Pavel Bělobrádek.
Pro rok 2019 jsou navrhovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 37,3 miliardy Kč a 38,5 miliardy korun v roce 2020. V letech 2020–2024 vzniká riziko poklesu podílu výdajů na VaVaI financovaných z veřejných zdrojů z 1 procenta HDP v roce 2017 až k hranici 0,6 procent HDP po roce 2023, které bude způsobené především snížením financí z programů EU.

Na vládě bylo rovněž dohodnuto, že střednědobé výhledy na roky 2019 a 2020, budou ještě předmětem další debaty při přípravě státního rozpočtu v září. Bude upřesňováno spolufinancování fondů EU návazně na verifikované prognózy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Zachování vládou schválených střednědobých výhledů, které jsou součástí státního rozpočtu, je nezbytnou podmínkou dlouhodobé stabilizace systému vědy a výzkumu.
„Naším cílem je především posilování excelence základního výzkumu směrem k růstu jeho kvality na nejvyšší evropskou úroveň. Stejně tak chceme posílit financování aplikovaného výzkumu v reakci na rostoucí poptávku soukromého sektoru. Konkrétní příklady perspektivních oblastí výzkumu, do kterých by měly finanční prostředky směřovat, jsou třeba IT, kybernetická bezpečnost, robotika, nanotechnologie a vývoj nových materiálů, vývoj 3D tisku nebo třeba genomika pšenice, ale jsou i další oblasti, v nichž máme vynikající výsledky a potenciál,“doplnil místopředseda vlády Bělobrádek.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz