Vláda schválila strategii inteligentní specializace, podpoří perspektivní odvětví vědy

úterý, 19. července 2016

1000x1000-1468924870-dghdgh

Vláda na zasedání 11. července 2016 schválila Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“). Strategie určuje nejperspektivnější odvětví českého hospodářství, do kterých pak budou zacíleny peníze z evropských, národních, regionálních i soukromých zdrojů (cca 70 mld Kč).

Materiál, který je předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů, nyní bude zaslán ke schválení Evropské komisi. Komise už avizovala, že dokument je připravený k oficiálnímu schválení.

„Na základě připomínek Evropské komise jsme upřesnili oblasti výzkumu a inovací, na které se chceme zaměřit, protože zde máme velký potenciál uspět i v mezinárodní konkurenci. Jsme země s omezenými nerostnými surovinami a musíme si jasně vytyčit několik priorit, na které zaměříme energii,“ vysvětlil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jehož úřad přípravu strategie řídí.

Vybrané oblasti jsou:

·        Digitální technologie, elektrotechnika
·        Dopravní prostředky pro 21. století
·        Pokročilé stroje/ průmyslové technologie
·        Péče o zdraví, pokročilá medicína
·        Kulturní a kreativní průmysly
·        Zemědělství a životní prostředí
·        Společenské výzvy

Na určení prioritních oblastí vědy, výzkumu a inovací spolupracovali zástupci firem, výzkumných institucí, vysokých škol, veřejné správy (rezorty, kraje) a neziskového sektoru. Na tyto oblasti by měly být zaměřeny i výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a programu Praha pól růstu. První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 by měly být vyhlášeny v létě a na podzim 2016.

Na základě připomínek Evropské komise byla doplněna i informace o zapojení národních a regionálních zdrojů do financování RIS3. Pod RIS3 jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

V českém prostředí by RIS3 strategie měla přispět zejména ke zlepšení spolupráce mezi veřejným sektorem a podniky. Strategie pro inteligentní specializaci se zabývá také podporou soukromých investic do vědy a zaměřením firem na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Ve všech těchto oblastech má Česká republika rezervy, což konstatuje i Analýza stavu vědy a výzkumu v ČR v mezinárodním srovnání. V souvislosti se schválením a následnou realizací Národní RIS3 strategie bude organizačně posíleno i její řízení v rámci Úřadu vlády ČR

 

Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace naleznete ZDE.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz