Vláda schválila teze nové Hospodářské strategie 2030

pondělí, 3. února 2020

Vláda v pondělí 20. ledna 2020 schválila základní rámec pro tvorbu Hospodářské strategie České republiky. Po schválení tezí nové strategie plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu připravit do konce března samotný strategický materiál, který má směřovat hospodářství státu do roku 2030. Klíčové by mělo být propojení vědy s průmyslem.

Více informací v článku zde.