Vláda schválila věcný záměr zákona o podpoře výzkumu

čtvrtek, 1. září 2016

1000x1000-1472719134-hammer-1537123-640-1

Vláda schválila 24. 8. 2016 věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Záměr počítá se vznikem Ministerstva pro výzkum a vývoj (MVV), které by mělo na starosti řízení vědní politiky. Díky tomu by se sjednotil dosud roztříštěný systém vědy a výzkumu a zefektivnilo financování. Nový zákon má také zjednodušit administrativu, zavést nové typy podpory a celkově vytvořit podmínky pro zkvalitnění výzkumu v ČR.

„Česká republika neoplývá nerostným bohatstvím a budoucí konkurenceschopnost naší země je do značné míry závislá na rozvoji vědy a výzkumu. Na tuto oblast dává stát ročně více než 30 miliard korun. Věda si proto zaslouží vlastní ministerstvo, které zavede jasná pravidla pro rozdělování peněz, hodnocení výzkumných organizací a určí priority ve výzkumu a vývoji,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jehož úřad věcný záměr připravil po dlouhé debatě s akademickou obcí.

Dosavadní zákon o vědě je z roku 2002, byl mnohokrát novelizován a rychlý vývoj v oblasti výzkumu a inovací už nepokrývá dostatečně. Věcný záměr také reaguje na Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který doporučil vznik centrálního úřadu pro řízení vědy a výzkumu.

Pod Ministerstvo pro výzkum by spadala Grantová a Technologická agentura ČR. Oběma agenturám by ale zůstala zachována samostatnost v přidělování podpory výzkumníkům. Ministerstvo by také připravovalo rozpočet na vědu, díky finančnímu plánování na 7-10 let by výzkumné organizace získaly dlouhodobou stabilitu. Ministerstvo by mělo ve své gesci také mezinárodní vědeckou spolupráci.

Věcný záměr zákona dále zahrnuje nový systém hodnocení výzkumných organizací, který bude více než dosud zohledňovat výstupy aplikovaného výzkumu a inovací. Budou také zavedeny finanční nástroje, které by měly motivovat podniky k větším investicím do výzkumu a rozšíření spolupráce s veřejným sektorem. Zákon také upraví oblast inovací, která dosud není legislativně ošetřena.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz