Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jednala o návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu do roku 2020

středa, 1. března 2017

1000x1000-1488372413-background-21657-640

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace se v pátek 24. února 2017 sešla ke svému 323. zasedání.

Mezi hlavní body jednání patřil návrh výdajů státního rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovací na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022. Radní se rovněž seznámili s informacemi o průběhu implementace nové metodiky hodnocení výzkumných organizací od roku 2017 a také s předběžnými výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015. Na programu byly rovněž informace o stavu a naplňování Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Dnes jsme mimo jiné jednali o požadavcích jednotlivých poskytovatelů veřejných peněz do vědy a výzkumu na výdaje státního rozpočtu, které jdou nad rámec schváleného střednědobého výhledu. Chtěl bych zdůraznit, že po období předchozích vlád, kdy výdaje z národních zdrojů do vědy stagnovaly, přestože tu byla masivní podpora z evropských fondů, systematicky prosazuji vyšší objemy peněz do této oblasti. Pro letošní rok vláda schválila historicky nejvyšší rozpočet na vědu v objemu 32,7 miliardy korun, což je o 13 % více oproti schválenému střednědobému výhledu. A podle tohoto výhledu jsou pro roky 2018–2020 požadovány ještě vyšší částky. Naším cílem je připravit systém výzkumu, vývoje a inovací na období po roce 2020, kdy skončí finanční doping z evropských fondů a objem peněz z tohoto zdroje se výrazně sníží. A systém na to musí být připravený, musí být finančně stabilní,“ řekl k jednání vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Příští zasedání vládní RVVI budou výjezdní. Členové Rady vlády v březnu zasednou v prostorách Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a dubnové zasedání proběhne na liberecké Technické univerzitě.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz