VŠTE akredituje „personalistiku“ a založí s Jihočeským krajem společnou firmu

středa, 21. září 2016

1000x1000-1474449636-control-427512-640

S podporou Jihočeského kraje bude českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická usilovat o akreditaci nového studijního oboru Řízení lidských zdrojů a personalistika. Pro bakalářský program se tak má stát do roku 2019, pro magisterský do roku 2020. Ještě před tím, tedy do roku 2018, má vzniknout společná firma, která bude formou outsourcingu tyto služby nabízet především malým a středním podnikům. Předpokládá to memorandum, které podepsali jihočeský hejtman Jiří Zimola a Marek Vochozka, rektor VŠTE.

„Tento záměr v červnu schválilo zastupitelstvo a kraj ho tedy podpoří i finančně. Je v zájmu malých a středních podniků, které na našem území působí a vytvářejí pracovní příležitosti,“ uvedl Jiří Zimola po podepsání dokumentu. Ocenil, že se VŠTE rozvinula v respektovanou a silnou akademickou instituci a dostala se na stejnou úroveň jako Jihočeská univerzita. „Pro technickou vzdělanost v regionu to je velmi důležité,“ dodal.

Podle rektora Marka Vochozky, bude o akreditaci žádat Ústav podnikové strategie VŠTE. Ten také bude gestorem oboru, který zapadá do strategických cílů profesně a na potřeby regionu zaměřené školy.„Lidské zdroje rozhodují o bohatství a rozvoji. A zatímco velké firmy mají své personální útvary nebo si odborníky najmou, ty malé a střední se s personálními věcmi často potýkají. Pokud budou mít vyřešené plánování budoucích pracovních sil, budou i stabilnější. To ekonomice v regionu jen prospěje,“ řekl Marek Vochozka. Za velmi prospěšné přitom pokládá, že Jihočeský kraj nečeká, jak se podnikatelské prostředí za pět či deset let vyvine, ale aktivně jeho formování pomáhá.„Pro malé a střední firmy může jít o významnou pomoc, protože lidské zdroje jsou buď brzdou, nebo hnacím motorem podnikání,“ doplnil.

Jihočeský kraj a VŠTE založená jako veřejná vysoká škola v roce 2006, spolupracují na užší platformě od roku 2009, kdy kraj do vlastnictví škole předal areál v Okružní ulici. Škola poskytuje zázemí krajské společnosti JIKORD, organizující v regionu veřejnou dopravu, a vytvořila s ním společné pracoviště, Ústavy VŠTE se rovněž podílejí na odborných posudcích a expertizách pro kraj a jeho organizace. Jedním z členů Správní rady VŠTE je rovněž náměstek hejtmana Jaromír Slíva.

 

Zdroj: www.vstecb.cz