Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu Delta

čtvrtek, 5. května 2016

1000x1000-1464098924-logo-white-red

Zapojte se do soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. dubna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tento program je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.

Soutěž začala dne 28. 4. 2016 a končí 20. 7. 2016 a je určena pro podniky (právnické osoby) a výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení je omezena na 25 mil. Kč.

Bližší informace ZDE.


Zdroj: tacr.cz