Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TRIO

pátek, 7. října 2016

1000x1000-1475841108-coins-948603-640

MPO zveřejnilo podmínky a kompletní zadávací dokumentaci druhé veřejné soutěže v programu TRIO, v níž lze zasílat žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu ve lhůtě do 30. listopadu 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. října 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.

Podmínky veřejné soutěže:

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v druhé veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíc

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele.

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

Pro rok 2017 je na podporu schválených projektů alokováno 220 mil. Kč. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. 2016 do 30. 11. 2016. Hodnoticí lhůta bude trvat od 1. 12. 2016 do 15. 5. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 15. 5. 2017 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zde.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz