Vyhlášení nových výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

čtvrtek, 27. října 2016

1000x1000-1477551957-cashbox-1642989-640

Podnikatelé, kteří plánují například budování školícího střediska či rekonstrukci nemovitosti určené k podnikání, budou moci zažádat o podporu v rámci aktuálně vyhlášených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dne 24. 10. 2016 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvy v šesti programech podpory. Žádosti bude možno podávat v následujících programech: ICT a sdílené služby - Výzva II, ICT a sdílené služby - Výzva III, Školicí střediska - Výzva II, Nemovitosti - Výzva II, Spolupráce - Klastry - Výzva III, Partnerství znalostního transferu - Výzva II a Marketing - Výzva II.

Aktuálně vyhlášené výzvy v OP PIK se stručným zaměřením programu, termíny a proklikem na stránky Agentury pro podnikání a inovace, kde jsou podrobnější informace k výzvám, naleznete v tabulce níže.

Vhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory
24. 10. 2016 16. 11. 2016 16. 2. 2017 ICT a sdílené služby - Výzva II - aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center
24. 10. 2016 16. 11. 2016 16. 2. 2017 ICT a sdílené služby - Výzva II - aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center
24. 10. 2016 7. 11. 2016 31. 1. 2017 Marketing - Výzva II individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích
24. 10. 2016 7. 11. 2016 7. 2. 2017 Partnerství znalostního transferu - Výzva II partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí
24. 10. 2016 7. 11. 2016 7. 4. 2017 Spolupráce - Klastry - Výzva III podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí 
24. 10. 2016 21. 11. 2016 21. 2. 2017 Nemovistosti - Výzva II modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield  
24. 10. 2016 14. 11. 2016 14. 2. 2017 Školící střediska - Výzva II výstavba a rekonstrukce školících center, pořízení vybavení školících prostor
24. 10. 2016 16. 11. 2016 16. 2. 2017 ICT a sdílené služby - Výzva III (pro začínající podniky) tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center
24. 10. 2016 16. 11. 2016 16. 2. 2017 ICT a sdílené služby - Výzva II - aktivita Budování a modernizace datových center tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center
31. 5. 2016 1. 6. 2016 31. 5. 2017 Inovační vouchery - Výzva I nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben 
15. 12. 2015  4. 1. 2016 31. 12. 2017 Inovace - Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví) pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizace projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví 

Zdroj: www.jhk.cz