VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH PODPROGRAMU INTER-COST (LTC17)

pondělí, 19. září 2016

1000x1000-1474283060-inter-cost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dne 15. září 2016 první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Podprogram je zaměřen na podporu českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST formou schválených akcí. Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného podprogramu a o podmínkách předkládání návrhů projektů jsou uvedeny ve vyhlášení podprogramu a v zadávací dokumentaci, které lze získat:

  • na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence;
  • případně na odboru strategických programů a projektů (odbor 33) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana);
  • kontaktní osoby:  RNDr. Josef Janda, tel.: 234 811 720, e-mail: josef.janda@msmt.cz; RNDr. Jana Bystřická, tel.: 234 811 242, email: jana.bystricka@msmt.cz

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. 9. 2016 a končí dne 31. 10. 2016.

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST budou zveřejněny dne 17. května 2017 na internetových stránkách poskytovatele.

 

Zdroj: www.msmt.cz