VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION LTAUSA17

pondělí, 19. září 2016

1000x1000-1474282988-inter-action

Ke dni 15. září 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA17) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Podprogram je zaměřen na podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA podle Dohody Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědecko-technické spolupráci ze dne 2. května 2008. 

Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného podprogramu a o podmínkách předkládání návrhů projektů jsou uvedeny ve vyhlášení podprogramu a v zadávací dokumentaci, které lze získat:

  • na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
  • případně na odboru strategických programů a projektů (odbor 33) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana)
  • kontaktní osoby: Mária Krausová, Dis., Ing. Jarmila Horská, tel.: 234 811 244, 234 811 157, e-mail: maria.krausova@msmt.cz, jarmila.horska@msmt.cz

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná běžet dne 16. 9. 2016 a končí dne 31. 10. 2016.

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION USA budou zveřejněny dne 17. května 2017 na internetových stránkách poskytovatele.

 

Zdroj: www.msmt.cz