Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE

středa, 24. srpna 2016

1000x1000-1472028078-inter-excellence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vhlašuje veřejnou soutěž progarmu INTER-EXCELLENCE.

Program INTER-EXCELLENCE je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Porgram zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii a vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE je hned v následujících podprogramech:

  • INTER-TRANSFER - podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje,
  • INTER-VECTOR - podpora programových projektů z oblasti výzkumu a vývoje formou nepřímé podpory VaV pro podpůrné činnosti výzkumu, vývoje a inovací,
  • INTER-INFORM - podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaVaI  v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI.

 

První veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI17), INTER-VECTOR (LTV17) a INTER-TRANSFER (LTT17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla vyhlášena dne 22. 8. 2016.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016.

Dokumentace pro jednotlivé podprogramy je k dispozici zde: INTER-INFORM, INTER-VECTOR, INTER-TRANSFER.

 

Zdroj: www.msmt.cz