Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2016

pondělí, 22. srpna 2016

1000x1000-1471852636-zeme

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2017.

Program ZEMĚ je připraven na období 2016 až 2025 a počítá s vyhlášením šesti veřejných soutěží. Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, které spadají do jedné z devíti klíčových oblastí: Půda, Voda, Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Živočišná produkce a veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika a Bioekonomie.

 

Veřejná soutěž byla vyhlášena 27. července 2016 a návrhy je možné podávat až do 16. září 2016.

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: www.eagri.cz