Vyhlášení výzvy Jihočeské podnikatelské vouchery 2019

pátek, 6. září 2019

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlásil ke dni 4.9.2019 výzvu k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2019.

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR. Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je podpořit vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, pomoci při budování vzájemné důvěry a poskytnout finanční příspěvek na možnost ověření, že vzájemná spolupráce může být pro obě strany přínosná. Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem programu je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 

Více informací najdete na www.inovoucher.cz a zde.

Těšíme se na Vaše inovativní nápady!

Tým JVTP, a.s.