Vyhlášení výzvy k překládání žádostí do programu „Robotická Procesní Automatizace (RPA) pro zefektivnění a zrychlení opakujících se procesů ve firmě – pilotní ověření“

čtvrtek, 1. října 2020

Jihočeský Digi Hub

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlašují pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci regionálního programu  „Robotická Procesní Automatizace  (RPA) pro zefektivnění  a zrychlení opakujících se procesů ve firmě  – pilotní ověření“.

Cílem poskytovaného poradenství je provedení procesní analýzy podniku (MSP) a následná implementace prvků Robotické Procesní Automatizace (RPA) do systému řízení firemních procesů a jejich možné zefektivnění a zrychlení za zvýhodněnou cenu. Míra dotace činí 75% způsobilých výdajů a výše dotace se pohybuje v rozmezí 50 000-100 000 Kč.

Více informací o programu naleznete v textu Výzvy a ve formuláři Žádosti (ve formátu *.pdf).