Vyhlášení výzvy NSF v programu mezinárodní spolupráce PIRE

pondělí, 11. července 2016

1000x1000-1464098924-logo-white-red

Dne 17. června 2016 vyhlásila americká National Science Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education).

Oproti minulé výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika, neboť v lednu tohoto roku vyjádřily formální zájem o spolupráci s NSF v rámci PIRE Technologická agentura ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program PIRE se soustředí na podporu mezinárodní spolupráce mezi americkými vědecko-výzkumnými týmy a jejich českými partnery.

V rámci nové výzvy očekává NSF podpoření 8 až 12 projektů, přičemž každý z nich by měl průměrně obdržet částku v hodnotě 4 miliony USD pro dobu pěti let. Termín pro podání předběžných návrhů projektů je do 14. září 2016.

Žádosti o granty v rámci PIRE mohou podávat pouze US instituce. Pokud se české subjekty chtějí do programu zapojit, musí si nejdříve na US straně najít vědecký tým, jenž o grant požádá a jenž uvede české vědce jako zahraniční partnery. Návrh na projekt může podat jakákoliv US instituce, která disponuje Ph.D. programem a zabývá se oborem, který je ze strany NSF podporován. NSF může proplácet pouze náklady spojené s US vědci. Náklady na českou část projektu si musí zajistit čeští vědci sami.

TA ČR předpokládá, že česko-americké projekty, které budou vybrány k podpoře prostřednictvím programu PIRE na americké straně a které budou zároveň splňovat podmínky programu TA ČR DELTA, podpoří právě prostřednictvím tohoto programu.

Celý text výzvy lze nalézt ZDE.

 

Zdroj: www.tacr.cz