VYPĚSTUJME SI SVÉHO STUDENTA

1000x1000-1473752158-grain-1503394-640

úterý, 13. září 2016

Přesně tak se jmenuje seminář, který pořádá Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci se Zemědělskou fakultou JČU. Seminář je zaměřený na rozvoj spolupráce mezi studenty ZF JČU a zemědělskými podniky v Jihočeském kraji.

Pokud Vás zajímá, jak může Vaše firma ušetřit nebo co může získat v případě spolupráce se Zemědělskou fakultou JČU, přijďte se dozvědět více informací o možnostech stáží studentů, zpracování případových studií nebo možnosti zadávání témat závěrečných prací. Dalším zajímavým tématem je využívání informačních technologií v zemědělství.

Termín konání je 6.10.2016 v 9:00 hod v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. v Českých Budějovicích, Lipová 9.

Program semináře:

Svou účast potvrďte nejpozději do konce září na email malenova@jvtp.cz.

 

Zdroj: www.jvtp.cz