VYPĚSTUJME SI SVÉHO STUDENTA

úterý, 13. září 2016

1000x1000-1473752158-grain-1503394-640

Přesně tak se jmenuje seminář, který pořádá Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci se Zemědělskou fakultou JČU. Seminář je zaměřený na rozvoj spolupráce mezi studenty ZF JČU a zemědělskými podniky v Jihočeském kraji.

Pokud Vás zajímá, jak může Vaše firma ušetřit nebo co může získat v případě spolupráce se Zemědělskou fakultou JČU, přijďte se dozvědět více informací o možnostech stáží studentů, zpracování případových studií nebo možnosti zadávání témat závěrečných prací. Dalším zajímavým tématem je využívání informačních technologií v zemědělství.

Termín konání je 6.10.2016 v 9:00 hod v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. v Českých Budějovicích, Lipová 9.

Program semináře:

Svou účast potvrďte nejpozději do konce září na email malenova@jvtp.cz.

 

Zdroj: www.jvtp.cz