Výsledky první výzvy programu Jihočeské podnikatelské vouchery

středa, 5. listopadu 2014

V první výzvě Jihočeských podnikatelských voucherů, která byla otevřena od 15.9. do 15.10. 2014, bylo podáno 30 žádostí s celkovou požadovanou dotací 3 070 018 Kč, přičemž tři žádosti byly vyřazeny.

Požadovaná částka převýšila plánovanou alokaci programu o více než milion Kč, proto bylo dle pravidel první výzvy nutné přistoupit k losování žádostí, které se uskutečnilo 31. 10. 2014 za přítomnosti notáře a veřejnosti. Bylo vylosováno 16 žádostí s celkovým požadavkem 1 839 030 Kč a tři žádosti jako náhradní.

Podrobnější informace naleznete zde.

Další informace o podnikatelských voucherech jsou k dispozici na stránkách www.inovoucher.cz