Výzkum a vývoj v informační ekonomice

středa, 7. prosince 2016

1000x1000-1481122330-analysis-810025-640

Český statistický úřad vydal publikaci Informační ekonomika v číslech 2016.

Součástí publikace Informační ekonomika v číslech 2016 jsou i údaje o pracovnících v ICT a finančních zdrojích investovaných do výzkumu a vývoje v této oblasti. Ty aktuálně tvoří více než 13 % celkových výdajů na VaV v ČR.

Celkové výdaje na VaV v oblasti ICT činily v roce 2015 více než 11,7 mld. Kč. Z veřejných zdrojů bylo financováno přibližně 15 % této částky. Z hlediska subjektů připadá více než polovina výdajů - přibližně 6,4 mld. Kč na podniky pod zahraniční kontrolou, 3,6 mld. Kč na domácí podniky a 1,7 mld. Kč na veřejné vysoké školy.

Vývoj výdajů do výzkumu v ICT v posledních letech a jejich podíl na celkových výdajích na výzkum v ČR ukazuje následující graf:

Zdroj: ČSÚ

Celkový počet pracovníků ve výzkumu a vývoji v ICT sektoru roste, a to zejména v kategorii ICT služeb. Naopak počet pracovníků v ICT zpracovatelském průmyslu dlouhodobě mírně klesá.

Celou kapitolu o VaV v informační ekonomice naleznete na webu Českého statistického úřadu.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz