Výzkum umělé inteligence v Česku. Jaké jsou jeho výsledky a kam směřuje veřejná podpora?

pondělí, 9. března 2020

V současné době se v České republice věnuje značná pozornost otázkám souvisejícím s digitalizací, robotizací a automatizací, a v neposlední řadě i s problematikou umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI). Souvisí to nejen s bouřlivým rozvojem v této oblasti, ale i s tím, že tyto technologie budou stále více ovlivňovat technologický rozvoj v řadě odvětví hospodářství.

Více informací v článku zde.