Výzva k podání přihlášek do studijního programu na Russel Berrie Nanotechnology Institute v Izraeli

pátek, 18. března 2016

1000x1000-1464100855-abstract-1392404-640

Russel Berrie Nanotechnology Institute (RBNI) při Izraelském technologickém institutu Technion vyzývá uchazeče k přihlášení se na mezinárodní dvouletý studijní program.

Program je určen absolventům bakalářských a magisterských programů a je primárně zaměřen na multidisciplinární vědecký přístup k odlišným oblastem nanovýzkumu.

Uzávěrka: Pro zahájení studia v magisterském programu v zimním semestru 2016/2017 je 31. 3. 2017. Pro zahájení studia v letním semestru 2017 je uzávěrka 1. 11. 2016. V případě uchazečů o doktorandský program je možné odevzdání přihlášky kdykoli v průběhu celého roku.

Stipendia: Technion poskytuje všem mezinárodním účastníkům programu plná studijní stipendia.

Bližší informace k podmínkám udělení stipendií a jejich výši jsou dostupné na adrese:
http://www.graduate.technion.ac.il/Eng/Scholarships_and_housing/Scholarships/General_Information.asp

Bližší informace a přihlášky: http://rbni.technion.ac.il/node/66

 

Zdroj: http://www.vyzkum.cz/