Výzva k podávání návrhů česko-ukrajinských projektů

úterý, 6. března 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce. Termín pro předkládání návrhů projektů je od 2. 3. do 30. 4. 2018.

Podrobné informace naleznete zde.