Výzva k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery prodloužena !

čtvrtek, 30. prosince 2021

jvtp_inovoucher

Podnikatelé mohou nadále předkládat své žádosti o dotace na inovace jejich podnikatelských aktivit, a to až do 31.1.2022.

Přestože jsme v letošním roce zaznamenali velký zájem ze strany žadatelů a požadované dotace přesáhly alokaci programu, řada žádostí nebyla hodnotící komisí navržena k podpoře. Z důvodu stále nevyčerpané části finanční alokace rozhodlo k 21.12.2021 představenstvo Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. o prodloužení výzvy k předkládání žádostí, a to až do 31.1.2022.

Výzva je určená pro jihočeské podnikatele, kteří připravují inovace svých produktů, služeb nebo procesů ve spolupráci s výzkumnou organizací nebo kreativním partnerem. Nákup odborné služby může být podpořen jednorázovou dotací až 150 000 Kč (75 % celkových výdajů).

Pokud přemýšlíte o vlastním projektu spolupráce, využijte této šance. Váš projektový záměr doporučujeme konzultovat s kontaktní osobou programu: Jana Moravcová, +420 774 969 654, moravcova@jvtp.cz.