Výzva Kreativní vouchery

úterý, 27. června 2023

Výzva Kreativní vouchery

Ministerstvo kultury otevřelo Celostátní galerii kreativců pro kreativní profesionály, kteří chtějí nabízet své služby v rámci dotační výzvy Kreativní vouchery financované z Národního plánu obnovy. Do této galerie se mohou od 6.6.2023 registrovat kreativní profesionálové ze všech krajů ČR v mnoha oborech, od filmu a videa přes produktový, grafický a módní design, kulturní dědictví a marketing.

Kreativní vouchery jsou dotačním nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. MSP bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby.

Žadatelé o kreativní voucher budou moci podávat své žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury od 12.6.2023. Maximální hodnota voucheru je 200 000 Kč pro jednoho žadatele. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30.9.2023.

Důležité odkazy:

Celostátní galerie kreativců  https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu

Dotační portál MK https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Text výzvy Kreativní vouchery a příloh https://www.mkcr.cz/kreativni-vouchery-cs-2918

Zdroj: RIS3.cz