Výzva na postdoktorské granty v Lotyšsku

pátek, 7. října 2016

1000x1000-1475841025-riga-1288630-640

Státní agentura pro vzdělávání a rozvoj vzdělávání v Lotyšsku vyhlásila první výzvu pro žádosti o postdoktorské vědecké granty.

Cílem programu je podpora nových vědců, zvýšení vědecké kapacity a zajištění možností pro nové vědce nastartovat kariéru ve vědeckých institucích a podnikách, vylepšení kompetencí vědců a zvýšení počtu kvalifikovaných specialistů.

Do programu se mohou hlásit postdoktorští vědci z Lotyšska nebo ciziny, kteří získali doktorát před méně než pěti lety.
Peníze jsou cíleny na výzkum, získání nebo obranu intelektuálního vlastnictví, transfer znalostí a technologií, školení, mezinárodní mobility a networking.

O projekty se uchází lotyšská vědecká instituce nebo podnik, který zaměstná postdoktorského vědce a zajistí mu přístup k infrastruktuře a personálním zdrojům pro implementaci výzkumu v projektu.

Maximální výše grantu dosahuje 133 806 eur, maximální doba trvání projektu je 36 měsíců.

Termín odesílání přihlášek je 30. listopadu 2016. Více informací naleznete zde.

Kontakt: Amanda Saleniece, seniorní expertka pro postdoktorální program, Státní agentura pro rozvoj vzdělávání v Lotyšsku, amanda.saleniece@viaa.gov.lv.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz