Výzva pro podávání přihlášek do Expertní skupiny EU k půdě

pondělí, 25. dubna 2022

Evropská komise vyhlásila výzvu na podávání přihlášek do expertní skupiny k půdě - Commission Expert Group on the implementation of the EU Soil Strategy for 2030.

Výzva je otevřena všem typům organizací včetně nevládních organizací, odborů, univerzit, výzkumných ústavů, právnických firem a poradenských společností.

Termín podání přihlášek je 15. května 2022.

Veškeré informace naleznete zde.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR