Workshop: Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

čtvrtek, 16. března 2023

Workshop: Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

Navažte spolupráci s firmami, univerzitami a výzkumnými ústavy z celé Evropy a podílejte se spolu s nimi na inovačních projektech a vývoji nových technologií. EIT Manufacturing (EITM), největší evropská síť pro výrobní průmysl, vám pomůže najít vhodné partnery pro inovace i zafinancovat váš projekt.

EIT Manufacturing CLC East ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně s CIIRC ČVUT, Fakultou strojní ČVUT a Národním centrem Průmyslu 4.0, a s podporou Technologického centra Praha a agentury CzechInvest vás zvou na bezplatný workshop Inovace ve výrobním sektoru, kde zjistíte, jaké služby EIT Manufacturing nabízí výrobním firmám a start-upům. Řeč bude především o možnostech financování inovačních projektů, aktuálních výzvách a sdílení best practice firem i výzkumníků, kteří se do projektů EITM pravidelně zapojují. 

31. března 2023, 9:30 – 14:00, CIIRC ČVUT, budova A – 10. patro (Penthouse)

Akce je určena všem aktérům z oblasti výroby a zpracovatelského průmyslu:

 • Výrobcům a zpracovatelům
 • Technologickým inovátorům
 • Start-upům a Scale-upům
 • Technologickým a aplikačním inženýrům

Co získáte účastí na workshopu:

 • Přehled možností podpory, které EIT Manufacturing nabízí
 • Best practice předních odborníků z oboru z Německa a Rakouska
 • Informace o otevřených výzvách, jak se jich zúčastnit a podat žádost
 • Přínosy EIT Manufacturing pro vaši společnosti
 • Způsoby, jak najít vhodné průmyslové partnery z celé Evropy
 • Inspirace z minulých projektů a aktivit
 • Osobní setkání se zástupci EIT Manufacturing
 • Navázání nových kontaktů

Více informací zde.