Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

úterý, 19. ledna 2016

Od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.

Program spolupráce se v programovém období 2014–2020 zaměřuje na čtyři prioritní osy. V rámci těchto prioritních os se rozdělí dotační prostředky EU ve výši 103,4 mil. eur.

Prioritní osy:

  • Výzkum, technologický rozvoj a inovace
  • Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
  • Investice do dovedností a vzdělávání
  • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Dotační území

Dotační území je stejné jako v předchozím programovém období.

  • Na bavorské straně je tvořeno řadou zemských okresů přiléhajících k hranici a řadou zemských okresů k nim přiléhajících. Jedná se o zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz.
  • Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Pravidla pro poskytování dotace

Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner. 

Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.

Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.

Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.

Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:

  • Společná příprava (nutno splnit vždy)
  • Společná realizace (nutno splnit vždy)
  • Společné financování
  • Společný personál

Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

 

Zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/