Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

středa, 30. prosince 2015

Oficiální zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

V termínu od 7. ledna 2016 bude žadatelům umožněno předkládat prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (www.ems.at-cz.eu) projektové žádosti do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Nejzazší termín pro podání žádostí na červnový Monitorovací výbor byl stanoven na 22. března 2016.

Na oficiálních webových stránkách programu jsou v současné době nově k dispozici aktualizovaná Společná pravidla způsobilosti výdajů.

Na těchto stránkách (www.at-cz.eu) bude v okamžiku její finalizace také uveřejněna Příručka pro žadatele, o jejímž zveřejnění Vás budeme informovat také na webových stránkách kraje.