Zákon o daních z příjmů - nový impuls pro český výzkum a vývoj?

čtvrtek, 26. června 2014

Novela zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2014 nově rozšiřuje odpočet nákladů za nakoupený výzkum a vývoj od vybraných výzkumných organizací. Pro malé a střední podniky, ale i podle nejvýznamnější mezinárodní korporace operující v České republice, se tak tzv. smluvní výzkum ve spolupráci s českou výzkumnou institucí stává o přibližně 20 % levnější než v předchozích letech.

Novela zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2014 nově rozšiřuje odpočet nákladů za nakoupený výzkum a vývoj od vybraných výzkumných organizací. Pro malé a střední podniky, ale i podle nejvýznamnější mezinárodní korporace operující v České republice, se tak tzv. smluvní výzkum ve spolupráci s českou výzkumnou institucí stává o přibližně 20 % levnější než v předchozích letech.

Legislativní podmínky pro podporu smluvního výzkumu jsou nastaveny, nicméně realita o jeho využití z úst investorů do vědy a výzkumu je jiná. Bez intenzivní osvěty a podpory vybraných orgánů státní správy a propojení soukromých a veřejných institucí k zintenzivnění výzkumu a vývoje v ČR nedojde.

Pro více informací čtěte http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/340-zakon-o-danich-z-prijmu-impuls-vyzkum.html

Zdroj: www.tacr.cz