Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

pondělí, 21. března 2016

1000x1000-1464100265-books-441866-640

Projekt navazuje na úspěšně zrealizovaný projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“. Aktivity jsou zaměřené na poradenství, motivační trénink, vzdělávání a doprovodná opatření a měly by umožnit uchazečům o zaměstnání, kteří spadají do cílové skupiny mladých lidí do 30 let (29 let včetně), ucházet se a získat žádanou praxi na podpořených pracovních místech. Projekt si klade za cíl pomoci mladým lidem se vstupem na otevřený trh práce.

Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje. Klíčové aktivity, určené pro uchazeče z cílové skupiny, budou zahajovány vždy v pravidelných cyklech Informační schůzkou, na které získají základní informace o možnostech a zapojení se do projektu. Dále je připraven Vstupní program (individuální pohovory, vstup klientů do projektu), Poradenský program – formou skupinového a individuálního poradenství s cílem zlepšit orientaci na trhu práce, poznat svůj osobní i pracovní potenciál a zvýšit šanci pro rychlejší získání zaměstnání. Na poradenské aktivity bude navazovat Program IT dovedností a Program rekvalifikací, určený zejména pro získání odborné kvalifikace a pracovních dovedností potřebných pro výkon konkrétní pracovní činnosti požadované zaměstnavatelem.

Podstatnou aktivitou je Program odborné praxe (včetně mentora), který umožní účastníkům získat zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy u konkrétního zaměstnavatele. Zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro výkon odborné praxe, může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka odborné praxe v rámci příspěvku SÚPM vyhrazené (nástroj aktivní politiky zaměstnanosti). Maximální měsíční výše příspěvku na jedno podpořené pracovní místo je 16 000,- Kč (náklady na mzdy vč. odvodů za zaměstnance). Ve vybraných případech lze dále získat příspěvek na poměrnou část mzdy mentora (pověřený zaměstnanec), který bude dohlížet na odbornou část výkonu praxe. Nedílnou součástí odborné praxe bude poskytování vzájemné vazby o jejím průběhu, a to formou průběžného a závěrečného hodnocení. Jazykově vybavení účastníci budou moci využít inovativní program Stáže do zahraničí.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizace odborných praxí pro cca 155 účastníků. Obecným cílem projektu je zlepšit postavení znevýhodněné cílové skupiny na pracovním trhu, tím že účastníkům projektu umožní získat odbornou praxi formou hlavního pracovního poměru. Umožnit účastníkům vyzkoušet si své schopnosti a dosažené znalosti při výkonu zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele a získat tak důležitou praxi. V rámci poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit je cílem naučit účastníky, jak pracovat na rozvoji svého pracovního a osobnostního potenciálu a zvládnutí umění sebe motivace nejen ve vztahu k profesnímu uplatnění, ale také pro využití v osobním životě, a to i po skončení účasti v projektu. Dílčím cílem těchto aktivit je také využít vstupní potenciál jednotlivců a podpořit jejich odborné znalosti
a dovednosti k získání zaměstnání.


Cílová skupina

Uchazečky a uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (29 let včetně), s pracovní zkušeností do 24 měsíců od ukončení studia nebo přípravy na povolání, s délkou evidence na ÚP ČR v Jihočeském kraji minimálně 3 měsíce. Budou vybíráni na základě parametrů míst vhodných pro odbornou praxi. Výběry budou prováděny v cyklech a budou podpořeny informacemi ze zdrojů odborných útvarů a publicitou orientovanou na veřejnost.

 

Více informací získáte ZDE

 

Zdroj: Mpsv.cz