Znění výzvy Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017 zveřejněno

úterý, 20. června 2017

Dne 16. 6. 2017 bylo schváleno vyhlášení výzvy programu Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017. Sběr žádostí bude zahájen 1. září 2017.

Zde jsou uvedeny základní parametry:

Vyhlášení programu: 19. 6. 2017
Alokace prostředků: 2 mil. Kč
Na administraci vyčleněno: 100 000 Kč
Příjem žádostí: od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017
Doba realizace projektů: do 30. 3. 2018

Podstatnou změnou v programu je možnost realizace projektů již ode dne podání žádosti.

Postupně budou na webové stránky programu www.inovoucher.cz přidávány další materiály související s výzvou.

Plné znění výzvy 2017

 

Zdroj: www.jvtp.cz