Daňově odečitatelné položky na výzkum a vývoj

Agentura CzechInvest pořádá dne 24. lisotpadu 2016 v Českých Budějovicích odborný seminář na téma naňově odečitatelné položky na výzkum a vývoj. Akce se koná na Jihočeském vědeckotechnickém parku a.s., Lipová 1789/9, České Budějovice. 

Cílem tohoto setkání je seznámit účastníky semináře s problematikou odečitatelných položek na výzkum a vývoj. Přednášku povede tým expertů společnosti Deloitte Advisory s.r.o., který se již řadu let věnuje uplatňování odpočtů na výzkum a vývoj.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované. Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 21. 11. 2016 e-mailem na adresu ceskebudejovice@czechinvest.org.

 

Zdroj: www.czechinvest.org