Festival EXPORTU 2017

Místo konání: Praha, Výstaviště Praha Holešovice – Křižíkovy pavilony

Termín Konání: 14. – 15. června 2017

Festival Exportu je projektem, který podporuje exportní aktivitu a oboustrannou mezinárodní obchodní spolupráci společností! Cílem Festivalu Exportu je podpora společností v oboustranné mezinárodní obchodní spolupráci a poskytnutí aktuálních informací a kontaktů, které jsou potřebné k úspěšnému exportu. Společnostem jsou touto cestou představeny také obchodní a kulturní zvyklosti jednotlivých exportních destinací. Festival Exportu CZ je určen  českým i zahraničním exportérům a společnostem s potenciálem expanze z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR.

V rámci Festivalu Exportu podporujeme i export inovativních produktů a služeb včetně propagace mezinárodní obchodní spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Mezi základní cíle projektu patří následující aktivity:

 • Podpořit oboustrannou mezinárodní obchodní spolupráci českých i zahraničních společností
 • Prezentace společností aktivních na poli mezinárodního obchodu s důrazem na vývoz jejich inovativních produktů a služeb
 • Propagace služeb institucí na podporu exportu a oboustranné mezinárodní obchodní spolupráce
 • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájem včetně výměny informací a osvědčených postupů v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
 • Networking s přímým zacílením s vysokou přidanou hodnotou
 • Představit účastníkům festivalu umění, kulturu a gastronomii destinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery, a to formou atraktivního doprovodného programu

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2017 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Evropa a Blízký Východ
 • Severní, Střední a Jižní Afrika
 • Východní trhy a postsovětské republiky
 • Dálný Východ
 • Jižní a Severní Amerika

Co se týká oborové orientace, Festival Exportu 2017 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.

Oborové oblasti projektu jsou následující:

 • Chemický, potravinářský, pivovarnický a lihovarnický průmysl
 • Nanotechnologie
 • Doprava, stavebnictví a reality
 • Elektrotechnika a optika
 • Strojírenský a letecký průmysl
 • Energetika a environmentální technologie
 • Informační a telekomunikační technologie
 • Finance
 • Obchod a služby

 

Zdroj: www.czechinno.cz