Finanční podpora

Zajištění finančních zdrojů pro inovační podnikání je jednou z priorit Jihočeského kraje. V současné době existuje řada nástrojů k získání finančních prostředků na zahájení podnikatelské činnosti či realizaci inovačních záměrů.

Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od poskytovatelů znalostí z celé ČR, ať už z řad výzkumných organizací, nebo expertních poradců.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především nastavit vzájemnou mezioborovou spolupráci k rozvoji podnikatelské základny v Jihočeském kraji a ke zvyšování jejího inovačního potenciálu. Smyslem programu je si tuto spolupráci vzájemně vyzkoušet, podpořit budování vzájemné důvěry a najít optimální způsob spolupráce, který bude přínosný pro všechny strany.

Kdo za tím stojí?

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (organizace vlastněná Jihočeským krajem).

Jaké aktivity jsou prostřednictvím voucherů podporovány?

  • Aktivita A) nákup inovačních služeb od výzkumných organizací z celé ČR, které přispějí k boji s koronavirovou infekcí nebo umožní překonat následky způsobené pandemií COVID-19
  • Aktivita B) nákup služeb od poradenských subjektů, které pomohou dalším strategickým nasměrováním podniku překonat následky způsobené pandemií COVID-19, a přispějí tak k obnovení konkurenceschopnosti a zajištění přiměřené míry jeho stability na trhu

Jaké jsou hlavní výhody Jihočeských podnikatelských voucherů?

  • Jednoduchost podání žádosti
  • Rychlost administrace
  • Účinnost řešení konkrétního zadání
  • Rozvoj další spolupráce regionálních MSP a výzkumných institucí
  • Zlepšení image regionu

Kolik je možné získat?

Výše podnikatelského voucheru je maximálně 90 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč (Aktivita A) nebo 90 000 Kč (Aktivita B). Minimální výše voucheru je 50 000 Kč.

www.inovoucher.cz

Služby infrastruktury

Počátkem roku 2021 začne JVTP, a.s. realizovat projekt financovaný z OP PIK výzvy Služby Infrastruktury s názvem „Služby JVTP – Podpora trendů“, jehož cílem je poskytovat zvýhodněné expertní poradenské služby malým a středním podnikům  a OSVČ z Jihočeského kraje a tím zintenzivnit jejich inovační aktivity s důrazem na aspekty digitalizace a zavádění prvků průmyslu 4.0 s přímým dopadem na posílení jejich konkurenceschopnosti.