Fyzika atomu v historickém kontextu

Přednášející: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. (Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Místo: Pavilon výstavy Accelerating Science (B4), Výstaviště České Budějovice
Datum a čas: od 17:00 do 19:00

Přednáška shrnuje, jak se vyvíjel koncept atomů od starověku po dnešek. Seznámíme se s „atomisty“ a „antiatomisty“ v antickém Řecku, přeskočíme středověk a podíváme se, jak původní hypotéza atomismu začala znovu ožívat se vznikem moderní vědy v 17. a 18. století. V 19. století byla atomární koncepce usilovně obhajována či naopak odmítána nejen na půdě fyziky, ale i chemie, aby se definitivně prosadila až na počátku 20. století. Již na sklonku 19. století se ukazovalo, že atomy by v rozporu s původními představami měly mít i vnitřní strukturu. Přitom se tuto strukturu přes usilovné pokusy nepodařilo uspokojivě popsat v rámci klasické fyziky. To nakonec vedlo ke vzniku kvantové mechaniky a s ní spojené radikální změně paradigmatu ve fyzice, s níž se vyrovnáváme dodnes. Další vývoj ve 20. století završil přechod od atomů nedělitelných a neviditelných k atomům dělitelným a viditelným. Na závěr přednášky bude stručně zmíněna současná představa o fundamentální struktuře hmoty, jak je popsána v rámci tzv. Standardního modelu, a co může být skryto za jeho hranicemi.

 

Zdroj: www.vystavacern.cz