1000x1000-1399370416-237535-top-foto1-gcod41

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (regionální zastoupení)

  • Podpora pro malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace (investiční pobídky, průmyslové zóny, využití brownfields, podpora dodavatelů, zprostředkování kontaktů se zahraničními investory,  aftercare atd.)
  • Podpůrná schémata (CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch, CzechDemo, Startup Europe ad.)

www.czechinvest.org