API - Agentura pro podnikání a inovace (regionální zastoupení)

API - Agentura pro podnikání a inovace (regionální zastoupení)

  • Konzultace k možnostem získání podpory z OP PIK, poradenství příjemcům podpory a pořádání odborných seminářů k OP PIK.

https://www.agentura-api.org/cs/