Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

  • Jedno z největších evropských pracovišť ekologicky zaměřeného výzkumu (hlavní zaměření -  výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech, zejména v entomologii, hydrobiologii, molekulární biologii rostlin, parazitologii a půdní biologii).
  • Kancelář transferu technologií: Využití výsledků výzkumu v praxi včetně vývoje technologií - transfer znalostí a technologií, konzultační práce, smluvní a kolaborativní aplikovaný výzkum, podpora zakládání spin-off a start-up firem, vzdělávání výzkumných pracovníků v oblasti transferu znalostí a technologií, správa portfolia duševního vlastnictví BC, spolupráce s aplikační sférou a veřejnou správou.
  • Vzdělávání studentů všech stupňů studia, výchova vědeckých pracovníků, komunikace s širokou veřejností v ČR i zahraničí.

https://www.bc.cas.cz/