Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů

  • JSRLZ je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce.
  • Jihočeský pakt zaměstnanosti byl ustanoven memorandem o spolupráci uzavřeným Jihočeským krajem, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou, Českomoravskou konfederací odborových svazů, Jihočeskou univerzitou a Vysokou školou technickou a ekonomickou České Budějovice.
  • Strategickým cílem Jihočeského paktu zaměstnanosti je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce prostřednictvím:
  1. Monitoringu potřeb trhu práce.
  2. Podpory vzniku nových pracovních míst, zejména těch pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.
  3. Udržením stávajících pracovních míst a pravidelným zvyšováním kvalifikace obyvatel.
  4. Udržením a vylepšením své pozice mezi pěti regiony s nejnižší mírou nezaměstnanosti v ČR v dlouhodobém horizontu.
  5. Projekty podporují vzdělávání (např. FlexiSTART – zaměření na flexibilní formy zaměstnávání, KOMPAS – zpracování a aktualizace predikcí trhu práce).

https://www.jsrlz.cz/