Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Transfer znalostí a technologií (koordinováno Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity).
 • Profesionální podpora pro spolupráci akademické a komerční sféry.
 • Podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji - uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora rozvoje a růstu firem zaměřených na inovace a moderní technologie.
 • Zkvalitnění spolupráce fakult a samostatných pracovišť JU s podnikatelským prostředím v tuzemsku i v zahraničí.
 • Podpora transferu výsledků výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti do praxe.
 • Podpora při zakládání spin-off a start-up firem.
 • Služby pro firmy: inovativní technologie k licencování, zakázkový výzkum a vývoj, vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum, zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky, využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě, poradenství v oblasti transferu technologií, proof of concept aktivity.
 • Služby pro výzkumné pracovníky: komplexní správa duševního vlastnictví univerzity (pomoc při jeho identifikaci a ochraně), administrativní a právní podpora původců vynálezů, spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe, zprostředkování spolupráce s komerční sférou, vedení licenčních jednání s potenciálními zákazníky, podpora při zakládání spin off firem, konzultace při tvorbě plánů komercializace, marketingové a propagační služby při uplatňování výsledků výzkumu a vývoje na trhu atd.
 • Organizace soutěže „ JU INnovation“ – soutěž o nejlepší inovativní produkt napříč všemi obory.
 • Organizace studentské soutěže InvestDAy.
 • Organizace soutěže pro výzkumníky JU INnovation.
 • Zajišťování agendy  poradního orgánu Rady pro komercializaci.
 • Spolupráce s ostatními hráči v regionu - JVTP, CzechInvest, JHK, AK aj.
 • Garant předmětu ochrana duševního vlastnictví pro magisterské a doktorské obory všech fakult na Jihočeské univerzitě.
 • Projektový managment pro oblast transferu znalostí a technologií a zajištění jeho celého systému.
 • Konzultační a poradenské centrum (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech).

https://www.jcu.cz/cz/