1000x1000-1463386856-bez-nazvu

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově (celkem je k dispozici 3097 m2) poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. je řádným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP), která JVTP udělila akreditační osvědčení.

Prostředí JVTP je určeno pro:

  • vědecké týmy s aplikačně vývojovým technickým řešením,
  • podnikatele s vazbou na výzkumné organizace,
  • fungující technologické inovativní firmy,
  • další firmy poskytující podpůrné a servisní služby především pro zasídlené firmy.

JVTP poskytuje prostor pro vaše nápady, v rámci kterého akciová společnost za zvýhodněné ceny nabízí pronájem vybavených laboratoří a kanceláří, přednáškových sálů i pracovišť. Zároveň je možné získat podporu ve formě poradenství v oblastech financování, zakládání firem, transferu technologií, marketingu a podobně.

www.jvtp.cz