Národní rozvojová banka, a.s.

Národní rozvojová banka, a.s.

  • Nabídka nástrojů pro zajištění financování záměrů v různých oblastech rozvoje podnikání (zjednodušené úvěry – např. program Jihočech, Energ, Úspory energie, S-podnik, Expanze, Covid ad.).
  • Nabídka záruk (např. Inostart  GEN-záruka, M-záruka, Expance-záruka ad.).
  • Záruky a úvěry pro rodinné firmy.
  • Program COSME (záruky za investiční úvěry a úvěry na pořízení zásob do 4 mil. Kč).

https://www.nrb.cz/