Jihočeský kraj - Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj - Krajský úřad Jihočeského kraje

 • Dotační programy na podporu technického vzdělávání.
 • Dotační program na podporu motivace žáků ZŠ k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.
 • Dotační program na podporu nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji.
 • Podpora podnikatelských misí, podpora zvýhodněných regionálních úvěrů.
 • Zvýhodněné regionální úvěry (ve spolupráci s NRB).
 • Dotační programy realizované prostřednictvím JVTP, a.s. – např. Jihočeské podnikatelské vouchery.
 • Přímá finanční podpora dalších podpůrných schémat (např. JHK, RAK, JSRLZ atd.).
 • Realizace a spolufinancování aktivit projektů Smart akcelerátor v Jihočeském kraji a Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji.
 • Intervence v oblasti středoškolského vzdělávání (reakce na potřeby trhu práce), financování investičních a neinvestičních opatření v oblasti středoškolského vzdělávání – Jihočeský kraj zajišťuje propojení a spolupráci se středními odbornými školami (na úrovni středoškolského vzdělávání jsou vytvářeny nové vzdělávací programy s modifikací pro nové trendy řešené v rámci RIS3 strategie.
 • Kofinancování vybraných projektů a aktivit v oblasti VaVaI.
 • Podpora rozvoje robotizace a automatizace procesů ve veřejné správě, podpora elektromobility, podpora rozvoje chytrých řešení, digitalizace.

https://www.kraj-jihocesky.cz/