Smart region jižní Čechy

Smart region jižní Čechy

  • Regionální platforma pro rozvoj konceptu Smart City v Jihočeském kraji (konsorcium klíčových partnerů, kteří mají zájem na tvorbě koncepčního a technologického prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů v oblasti rozvoje chytrých obcí a měst).
  • Cílem činnosti je sběr informací, výměna zkušeností a iniciace přípravy a zavádění pilotních projektů, které jsou klíčovým předpokladem pro budoucí efektivní řešení otázek v oblastech energetiky, dopravy, budov či informačních a komunikačních technologií).
  • Aktivity platformy jsou formalizovány do podoby poradního orgánu Rady Jihočeského kraje (Komise Smart region jižní Čechy), Komise zřizuje pro svou činnost tematické pracovní a expertní skupiny (čistá mobilita, energetické úspory, data, doprava).
  • Komise Smart region jižní Čechy je Krajskou inovační platformou.

http://www.smart-region.cz/