Sociální inkubátor

  • Platforma pro podporu inovací v sociálním podnikání (zvýšení využití potenciálu sociálně znevýhodněných skupin pro realizaci sociálních inovací, zahájení podnikání či začlenění do trhu práce).
  • Iniciace a rozvoj sítě spolupracujících partnerů (stakeholderů) propojující podnikatelskou sféru se subjekty zastřešujícími osoby znevýhodněné na trhu práce (vznik nových sociálních vztahů a spolupráce).