Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

  • Vysoká škola zřizuje ústavy (technicko-technologický, podnikové strategie, znalectví a oceňování) pro posilování spolupráce VŠTE s podnikovou sférou.
  • Příprava a realizace výzkumných a inovačních projektů a spolupráce při zajišťování odborných praxí studentů.
  • Soustředění zdrojů na výzkum, zajištění výstupů v rámci aplikovaného výzkumu (např. patenty či užitné a průmyslové vzory).
  • Při škole funguje Projektové a inovační transferové centrum, s.r.o. (společné pro technické a ekonomické obory) zajišťující transfer znalostí a s tím související tvůrčí činnost směrem k aplikační sféře.
  • Vzdělávání v technických profesně zaměřených studijních programech (Strojírenství, Doprava a logistika, Stavitelství), ekonomický program Ekonomika podniku s vazbou na technické obory, dále je k dispozici akreditovaný program Řízení lidských zdrojů a v přípravě program Business analytik, který je intenzivně poptáván podnikovou praxí.
  • Centrální laboratoře pro posílení praktické výuky a rozvoj inovačního potenciálu (1. etapa realizována, 2. etapa v přípravě) -  je možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů.
  • Podpora spolupráce s podnikovou sférou (společně řešené výzkumné projekty a granty, cílený podnikový výzkum, zakázky z podnikové praxe).

https://www.vstecb.cz/